الگو:سیاست رسمی

از ویکی‌گفتاورد
این صفحه یکی از سیاست‌های رسمی ویکی‌گفتاورد شمرده می‌شود.
این سیاست در نزد عدهٔ زیادی از ویرایشگران مقبولیت دارد و تفاهم بر آن است که همهٔ کاربران ملزم به پیروی از آن‌اند.
لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ گفتگو برای مطرح کردن تغییرات استفاده کنید.