الگو:درباره

از ویکی‌گفتاورد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

  • {{درباره|استفادهٔ یکم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|استفادهٔ سوم|صفحهٔ سوم}}
  • {{درباره|استفادهٔ یکم|استفادهٔ دوم|صفحهٔ دوم|و|صفحهٔ سوم}}

جستارهای وابسته

الگو:الگوهای سرنویس

این الگو در قالب "این صفحه در مورد ... برای دیگر کاربردها ..." برای ایجاد سرنویس درباره است.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
درباره صفحه1

بدون توصیف

رشتهضروری
دیگر توضیح صفحه ۱2

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۱3

بدون توصیف

مقدار خودکار
نام صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۲4

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۲5

بدون توصیف

نام صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۳6

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۳7

بدون توصیف

نام صفحهاختیاری
دیگر توضیح صفحه ۴8

بدون توصیف

رشتهاختیاری
دیگر عنوان صفحه ۴9

بدون توصیف

نام صفحهاختیاری
بخشبخش

بدون توصیف

مقدار خودکار
بلی
رشتهاختیاری