پرش به محتوا

الگو:جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر/توضیحات

از ویکی‌گفتاورد

طرز استفاده[ویرایش]

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
|ویکی‌پدیا=
|ویکی‌واژه=
|ویکی‌نسک=
|ویکی‌نبشته=
|ویکی‌انبار=
|ویکی‌گزارش=
|ویکی‌گونه=
|ویکی‌دانشگاه=
}}

توضیحات[ویرایش]

از این الگو به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر}} استفاده می‌شود.

اگر نام مقاله با نامی که باید در پرو‌ژه‌های خواهر جستجو شود متفاوت است، به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|نام مورد جستجو}} و اگر نام مورد جستجو فقط در یکی از پروژه‌های خواهر متفاوت است، به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|نام پروژه=نام مورد جستجو}} استفاده می‌شود.

اگر قصد دارید پیوند جستجو در یکی از پروژه‌های خواهر حذف شود، از پارامتر no استفاده کنید. پیوند به ویکی‌گونه خود به خود حذف می‌شود مگر اینکه به صورت {{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|ویکی‌گونه=نام مورد جستجو}} استفاده شود.

اگر موضوع مقاله یک نویسنده است. پارامتر نویسنده باید yes انتخاب شود.

نمونه[ویرایش]

۱.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر|ویکی‌پدیا}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Wikibooks در میان کتاب‌ها از ویکی‌نسک
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار
Search Wikinews در میان خبرها از ویکی‌گزارش


۲.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
|نویسنده=no
|ویکی‌واژه=ویکی‌پدیا
|ویکی‌نسک=no
|ویکی‌گفتاورد=no
|ویکی‌نبشته=no
|ویکی‌انبار=ویکی‌پدیا
|ویکی‌گزارش=no
|ویکی‌گونه=no
}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wiktionary در میان واژه‌ها از ویکی‌واژه
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار


۳.

{{جعبه پیوند به پروژه‌های خواهر
|نویسنده=yes
|ویکی‌واژه=no
|ویکی‌نسک=جلال آل احمد
|ویکی‌گفتاورد=جلال آل احمد
|ویکی‌نبشته=جلال آل احمد
|ویکی‌انبار=جلال آل احمد
|ویکی‌گزارش=no
|ویکی‌گونه=no
}}

که نمایش می‌دهد:

در پروژه‌های خواهر می‌توانید در مورد جلال آل احمد اطلاعات بیشتری پیدا کنید.

Search Wikipedia در میان مقاله‌ها از ویکی‌پدیا
Search Wikibooks در میان کتاب‌ها از ویکی‌نسک
Search Wikisource در میان متون از ویکی‌نبشته
Search Commons در میان تصویرها و رسانه‌ها از ویکی‌انبار