ابومسلم خولانی

از ویکی‌گفتاورد

ابومسلم خولانی (؟ -۶۸۴م) از تابعین.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «عالمان در روی زمین همچون ستارگان در آسمان اند، همان گونه که مردم از پرتوی ستارگان راهنمایی می‌شوند و اگر نورِ آنان پوشیده گردد، مردم سرگردان می‌گردند، به مانندِ این نیز، مردم از بودنِ عالمان راهیاب خواهند شد و در نبودِ آنان سرگردان و گمراه.»
    • ابن جماعه، تذکرة السامع والمتکلم، ص۲۵