آلماآتی

از ویکی‌گفتاورد

آلماآتی بزرگ‌ترین شهر کشور قزاقستان و پایتخت پیشین آن است.

گفتاوردها[ویرایش]

  • «دیدار کوتاهی از این شهر [آلماآتا] برای ما تا حدّی غافلگیر کننده بود، زیرا با آبادانی و رونقی روبرو می‌شدیم که پیش از آن تصوّرش را نمی‌کردیم. نخستین چیزی که در این شهر به چشم می‌خورد، فراوانی درخت است. درخت‌های خزان‌زده که ساعدهای برهنة خود را به آسمان افراشته بودند، لااقل بعضی از آنها زائیدة کامجوئی و عشق بودند. زیرا از قراری که به ما گفتند، در دورة سوسیالیستی هر دختر و پسری که می‌خواستند ازدواج کنند، می‌بایست ده درخت بکارند.»
  • «آلماآتا» شهری است که از تنظیمات یک شهر رو به پیشرفت چندان فاصله ندارد. با ترافیک نسبتا“ منظّم، مردمی باز و خندان، بعضی در لباس محلّی، بعضی در هیئت اروپائی، و ساختمانهای بلند نوپا، معلوم است که به سوی آینده روان است... دختران جوان، چکمه به پا، با شلوارهای چسبان و آرایش به قاعده، باریک و ورزیده، زنان چابک‌سوار دشت قبچاق را به یاد می‌آوردند.»

منابع[ویرایش]