مدیریت پالایهٔ ویرایش

پرش به ناوبری پرش به جستجو

تفاوت بین نسخه‌ها

موردنسخهٔ ‏۱۷ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۴ توسط Mardetanhaنسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۶ توسط 1234qwer1234qwer4
اطلاعات اولیه
یادداشت‌ها:
 
fix deprecated variable -1234qwer 20220615
شروط پالایه
شروط:
((article_namespace == 0) | (article_namespace == 14)) &
((page_namespace == 0) | (page_namespace == 14)) &
(user_editcount < 1000) &
(user_editcount < 1000) &
(line1:="(?<!\[\[[Ff]ile:)(?<!\[\[[Ii]mage:)(?<!\|[Ii][Dd]=)(\b[^\s\]\[\{\}\\\|^\/`<>=@:\"']+@\w+(?!\.[Hh][Tt][Mm])(?!\.(?:[Jj][Pp][Gg]|[Pp][Nn][Gg]))(?:\.\w+){1,3})";
(line1:="(?<!\[\[[Ff]ile:)(?<!\[\[[Ii]mage:)(?<!\|[Ii][Dd]=)(\b[^\s\]\[\{\}\\\|^\/`<>=@:\"']+@\w+(?!\.[Hh][Tt][Mm])(?!\.(?:[Jj][Pp][Gg]|[Pp][Nn][Gg]))(?:\.\w+){1,3})";
rcount(line1, added_lines) > rcount(line1, removed_lines))
rcount(line1, added_lines) > rcount(line1, removed_lines))
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود
جلوگیری
جلوگیری: abusefilter-disallowed