ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۴
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما در حال مشاهدهٔ یک نسخهٔ قدیمی از این پالایه هستید. آمارهای ذکر شده مربوط به جدیدترین نسخهٔ پالایه هستند.بازگشت به تاریخچهٔ این پالایه.

پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۴

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
article_namespace = 0 & !("confirmed" in user_groups) &(rmwhitespace(added_lines) rlike "([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{7}"| added_lines rlike "[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{7,}") & !(removed_lines rlike "([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{6}|[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{7,}") & !(added_lines rlike "https?:\/\/\S*([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{7}|https?:\/\/\S*[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{7,}|\n[|!]\s?[.-]\n") & !(lcase(added_lines) rlike "number|spell") & !(lcase(article_text) rlike "sandbox|number")
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۰ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود

شما در حال مشاهدهٔ یک نسخهٔ قدیمی از این پالایه هستید. آمارهای ذکر شده مربوط به جدیدترین نسخهٔ پالایه هستند.بازگشت به تاریخچهٔ این پالایه.