ویرایش پالایهٔ خرابکاری


ویرایش پالایهٔ ۱۲
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شما مشغول ویرایش کردن بر روی نسخهٔ قدیمی از پالایه هستید. آمار نقل شده بر اساس آخرین نسخهٔ پالایه است. اگر دکمه ذخیره را بفشارید تمام تغییرات بعد از نسخه‌ای که ویرایش می‌کنید را رونویسی خواهید کرد.بازگشت به تاریخچهٔ این پالایه.

پارامترهای پالایه
شناسهٔ پالایه:۱۲

توضیحات:

(قابل مشاهده توسط عموم)
شروط:
(article_namespace != 2) & (article_namespace != 3) & (article_articleid == 0 | action == "move") & (article_text regex "[زرذدواژؤإأآءة\s‌]‌"|article_text regex "[-?؟!\;,،'./)(»«\s‌]‌" | article_text regex "‌\s" | article_text regex "‌$" | article_text regex "^‌" | article_text regex "[ـ‍]" | article_text regex "")
یادداشت‌ها:
پرچم‌ها:
آخرین ویرایش پالایه:‏۲۸ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۵۱ توسط Abot (بحث | مشارکت‌ها)
تاریخچه:نمایش تاریخچهٔ این پالایه
ابزارها:برون‌بری این پالایه برای یک ویکی دیگر
کارهایی که در صورت مطابقت انجام می‌شود

شما مشغول ویرایش کردن بر روی نسخهٔ قدیمی از پالایه هستید. آمار نقل شده بر اساس آخرین نسخهٔ پالایه است. اگر دکمه ذخیره را بفشارید تمام تغییرات بعد از نسخه‌ای که ویرایش می‌کنید را رونویسی خواهید کرد.بازگشت به تاریخچهٔ این پالایه.