اطلاعات سراسری حساب

پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: س.گ.ل.ل
  • ثبت شده: ‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۰۱ (۸ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۶۴
  • تعداد حساب‌های متصل: ۲۱
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱
de.wikipedia.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikibooks.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiquote.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikisource.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikiversity.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikivoyage.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۵۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۰۱حساب تازه(؟)۵۲
fa.wikibooks.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikiquote.org‏۵ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۱
fa.wikisource.org‏۷ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۳:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
incubator.wikimedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۰۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
species.wikimedia.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۲ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۲۲:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰