مشاهدهٔ داده‌های میان‌ویکی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این یک نمای کلی از جدول interwiki است.

شرح علائم
پیشوند پیشوند میان‌ویکی در [[prefix:pagename]] نحو متن ویکی استفاده شده‌است.
نشانی اینترنتی الگو برای نشانی‌ها. نگهدارنده $1 با pagename در [[prefix:pagename]] جایگزین خواهد شد.
جلو بله درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی خارجی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی استفاده می‌کند به نشانی مقصد از میان‌ویکی تغییرمسیر داده خواهد شد (برای نمونه، رفتارکردن مانند پیوند به صفحات محلی).
خیر درخواست‌های اچ‌تی‌تی‌پی بیرونی به ویکی محلی که از این پیشوند میان‌ویکی در نشانی استفاده می‌کند در یک صفحه خطای «عنوان بد» منجر می‌شود.
تراگنجانش بله اگر نحو ویکی‌متن {{prefix:pagename}} مورد استفاده قرار گرفته‌است، به صفحه/الگو برای تراگنجانش از ویکی خارجی اگر تراگنجانش‌های میان‌ویکی به طور کلی فعال هستند اجازه دهید (تراگنجانش ترسناک).
خیر به {{prefix:pagename}} اجازه ندهید تا الگوها/صفحات خارجی را تراگنجانش کند، جای آن دنبال یک صفحه محلی در فضای نام آن الگو بگردید.

پیشوندهای میان‌ویکی

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
acronymhttps://www.acronymfinder.com/$1.htmlخیر-
advisoryhttps://advisory.wikimedia.org/wiki/$1بله-
advogatohttp://www.advogato.org/$1خیر-
aewhttps://wiki.arabeyes.org/$1خیر-
appropediahttp://www.appropedia.org/$1خیر-
aquariumwikihttps://www.theaquariumwiki.com/$1خیر-
arborwikihttps://localwiki.org/ann-arbor/$1خیر-
arxivhttps://arxiv.org/abs/$1خیر-
badenhttp://www.stadtwiki-baden-baden.de/wiki/$1/خیر-
battlestarwikihttps://en.battlestarwiki.org/$1خیر-
bcnbiohttp://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/$1خیر-
beachahttp://www.beachapedia.org/$1خیر-
betawikihttps://translatewiki.net/wiki/$1خیر-
bibcodehttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/$1/abstractخیر-
bibliowikihttps://wikilivres.org/wiki/$1خیر-
bluwikihttp://bluwiki.com/go/$1خیر-
botwikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Botwikiبله-
boxrechttps://boxrec.com/en/boxer/$1خیر-
bugzillahttps://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=$1بله-
bulbahttps://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/$1خیر-
chttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1بله-
c2http://c2.com/cgi/wiki?$1خیر-
c2findhttp://c2.com/cgi/wiki?FindPage&value=$1خیر-
cache//www.google.com/search?q=cache:$1خیر-
ĉejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1خیر-
centralwikiahttps://community.fandom.com/wiki/$1خیر-
chejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1خیر-
choralwikihttp://www.cpdl.org/wiki/index.php/$1خیر-
citizendiumhttp://en.citizendium.org/wiki/$1خیر-
comixpediahttp://www.comixpedia.org/index.php?title=$1خیر-
commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/$1بله-
communityschemehttp://community.schemewiki.org/?c=s&key=$1خیر-
communitywikihttps://communitywiki.org/$1خیر-
comunehttp://rete.comuni-italiani.it/wiki/$1خیر-
creativecommons//creativecommons.org/licenses/$1خیر-
creativecommonswikihttps://wiki.creativecommons.org/$1خیر-
cxejhttp://esperanto.blahus.cz/cxej/vikio/index.php/$1خیر-
dcchttp://www.dccwiki.com/$1خیر-
dcdatabasehttps://dc.fandom.com/$1خیر-
dcmahttp://christian-morgenstern.de/dcma/index.php?title=$1خیر-
debianhttps://wiki.debian.org/$1خیر-
delicious//www.delicious.com/tag/$1خیر-
devmohttps://developer.mozilla.org/en/docs/$1خیر-
dico//dicoado.org/dico/$1خیر-
dicoado//fr.dicoado.org/dico/$1خیر-
dictionaryhttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1خیر-
dicthttp://www.dict.org/bin/Dict?Database=*&Form=Dict1&Strategy=*&Query=$1خیر-
disinfopediahttps://sourcewatch.org/index.php/$1خیر-
distributedproofreadershttp://www.pgdp.net/wiki/$1خیر-
distributedproofreaderscahttp://www.pgdpcanada.net/wiki/index.php/$1خیر-
dmozhttps://curlie.org/$1خیر-
dmozshttps://curlie.org/search?q=$1خیر-
doi//doi.org/$1خیر-
donatehttps://donate.wikimedia.org/wiki/$1بله-
doom_wikihttps://doom.fandom.com/wiki/$1خیر-
downloadhttps://releases.wikimedia.org/$1بله-
dbdumphttps://dumps.wikimedia.org/$1/latest/بله-
dpdhttp://lema.rae.es/dpd/?key=$1خیر-
dplahttps://dp.la/item/$1خیر-
draehttp://dle.rae.es/?w=$1خیر-
dreamhosthttp://wiki.dreamhost.com/index.php/$1خیر-
drumcorpswikihttp://www.drumcorpswiki.com/index.php/$1خیر-
dwjwikihttp://www.suberic.net/cgi-bin/dwj/wiki.cgi?$1خیر-
ecorealityhttp://www.EcoReality.org/wiki/$1خیر-
elibrehttp://enciclopedia.us.es/index.php/$1خیر-
emacswikihttps://www.emacswiki.org/emacs?$1خیر-
encychttp://encyc.org/wiki/$1خیر-
energiewikihttp://www.netzwerk-energieberater.de/wiki/index.php/$1خیر-
englyphwikihttp://en.glyphwiki.org/wiki/$1خیر-
enkolhttp://enkol.pl/$1خیر-
eokulturcentrohttp://esperanto.toulouse.free.fr/nova/wikini/wakka.php?wiki=$1خیر-
esolanghttp://esolangs.org/wiki/$1خیر-
etherpadhttps://etherpad.wikimedia.org/$1بله-
ethnologue//www.ethnologue.com/language/$1خیر-
ethnologuefamily//www.ethnologue.com/show_family.asp?subid=$1خیر-
evowikihttp://wiki.cotch.net/index.php/$1خیر-
exoticahttps://www.exotica.org.uk/wiki/$1خیر-
fanimutationwikihttp://wiki.animutationportal.com/index.php/$1خیر-
fedora//fedoraproject.org/wiki/$1خیر-
finalfantasyhttps://finalfantasy.fandom.com/wiki/$1خیر-
finnixhttps://www.finnix.org/$1خیر-
flickruser//www.flickr.com/people/$1خیر-
flickrphoto//www.flickr.com/photo.gne?id=$1خیر-
floralwikihttp://www.floralwiki.co.uk/wiki/$1خیر-
foldochttp://foldoc.org/$1خیر-
foundationhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1بله-
foundationsitehttps://wikimediafoundation.org/$1بله-
foxwikihttp://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~$1خیر-
freebiohttp://freebiology.org/wiki/$1خیر-
freebsdmanhttps://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi?apropos=1&query=$1خیر-
freeculturewikihttp://wiki.freeculture.org/index.php/$1خیر-
freedomdefinedhttps://freedomdefined.org/$1خیر-
freefeelhttp://freefeel.org/wiki/$1خیر-
freekiwikihttp://wiki.freegeek.org/index.php/$1خیر-
freenodeirc://irc.freenode.net/$1خیر-
freesoft//directory.fsf.org/wiki/$1خیر-
ganfydhttp://ganfyd.org/index.php?title=$1خیر-
gardenologyhttp://www.gardenology.org/wiki/$1خیر-
gausswikihttp://gauss.ffii.org/$1خیر-
gentoo//wiki.gentoo.org/wiki/$1خیر-
genwikihttp://wiki.genealogy.net/index.php/$1خیر-
gerrithttps://gerrit.wikimedia.org/r/$1بله-
githttps://gerrit.wikimedia.org/g/$1بله-
gitlabhttps://gitlab.wikimedia.org/$1بله-
globalcontribshttps://guc.toolforge.org/?user=$1خیر-
glottologhttps://glottolog.org/glottolog?iso=$1خیر-
glottopedia//glottopedia.org/index.php/$1خیر-
google//www.google.com/search?q=$1خیر-
googledefine//www.google.com/search?q=define:$1خیر-
googlegroups//groups.google.com/groups?q=$1خیر-
guildwarswikihttps://wiki.guildwars.com/wiki/$1خیر-
guildwikihttps://guildwars.fandom.com/wiki/$1خیر-
gucprefixhttps://guc.toolforge.org/?isPrefixPattern=1&src=rc&user=$1خیر-
gutenberghttps://www.gutenberg.org/ebooks/$1خیر-
gutenbergwikihttp://www.gutenberg.org/wiki/$1خیر-
hackerspaceshttp://wiki.hackerspaces.org/$1خیر-
h2wikihttp://halowiki.net/p/$1خیر-
hammondwikihttp://www.dairiki.org/HammondWiki/index.php3?$1خیر-
hdlhttp://hdl.handle.net/$1خیر-
heraldikhttps://heraldik-wiki.de/wiki/$1خیر-
horizonlabshttps://horizon.wikimedia.org/$1بله-
hrwikihttp://www.hrwiki.org/index.php/$1خیر-
hrfwikihttp://fanstuff.hrwiki.org/index.php/$1خیر-
hupwikihttp://wiki.hup.hu/index.php/$1خیر-
iarchive//archive.org/details/$1خیر-
imdbnamehttps://www.imdb.com/name/nm$1/خیر-
imdbtitlehttps://www.imdb.com/title/tt$1/خیر-
imdbcompanyhttps://www.imdb.com/company/co$1/خیر-
imdbcharacterhttps://www.imdb.com/character/ch$1/خیر-
incubatorhttps://incubator.wikimedia.org/wiki/$1بله-
infosecpediahttp://infosecpedia.org/wiki/$1خیر-
infospherehttps://theinfosphere.org/$1خیر-
ircirc://irc.libera.chat/$1خیر-
ircsircs://irc.libera.chat/$1خیر-
ircrcirc://irc.wikimedia.org/$1بله-
rcircirc://irc.wikimedia.org/$1بله-
iso639-3https://iso639-3.sil.org/code/$1خیر-
issnhttps://www.worldcat.org/issn/$1خیر-
iuridictumhttps://iuridictum.pecina.cz/w/$1خیر-
jaglyphwikihttp://glyphwiki.org/wiki/$1خیر-
jefohttp://esperanto-jeunes.org/wiki/$1خیر-
jerseydatabasehttp://jerseydatabase.com/wiki.php?id=$1خیر-
jirahttps://jira.toolserver.org/browse/$1خیر-
jspwikihttp://www.ecyrd.com/JSPWiki/Wiki.jsp?page=$1خیر-
jstorhttp://www.jstor.org/journals/$1خیر-
kamelohttp://kamelopedia.mormo.org/index.php/$1خیر-
karlsruhehttps://ka.stadtwiki.net/$1خیر-
kinowikihttp://kino.skripov.com/index.php/$1خیر-
komicawiki//wiki.komica.org/?$1خیر-
kontuwikihttp://kontu.wiki/$1خیر-
lexemeshttps://www.wikidata.org/w/index.php?search=$1&ns146=1بله-
liberachatircs://irc.libera.chat/$1خیر-
libreplanet//libreplanet.org/wiki/$1خیر-
lingualibre//lingualibre.org/wiki/$1خیر-
linguistlist//linguistlist.org/forms/langs/LLDescription.cfm?code=$1خیر-
linuxwikihttp://www.linuxwiki.de/$1خیر-
linuxwikidehttp://www.linuxwiki.de/$1خیر-
listarchivehttps://lists.wikimedia.org/hyperkitty/$1بله-
liswikihttps://liswiki.org/wiki/$1خیر-
literateprogramshttp://en.literateprograms.org/$1خیر-
livepediahttp://www.livepedia.gr/index.php?title=$1خیر-
localwikihttps://localwiki.org/$1خیر-
lojbanhttps://mw.lojban.org/papri/$1خیر-
lokalhistoriewikihttps://lokalhistoriewiki.no/wiki/$1خیر-
lostpediahttps://lostpedia.fandom.com/wiki/$1خیر-
lqwikihttp://wiki.linuxquestions.org/wiki/$1خیر-
luxohttps://guc.toolforge.org/?user=$1خیر-
mailhttps://lists.wikimedia.org/postorius/lists/$1.lists.wikimedia.org/بله-
mailarchivehttps://lists.wikimedia.org/pipermail/$1بله-
mariowikihttps://www.mariowiki.com/$1خیر-
marveldatabasehttp://www.marveldatabase.com/wiki/index.php/$1خیر-
meatballhttp://meatballwiki.org/wiki/$1خیر-
mwhttps://www.mediawiki.org/wiki/$1بله-
mediazillahttps://bugzilla.wikimedia.org/$1بله-
memoryalphahttps://memory-alpha.fandom.com/wiki/$1خیر-
metawikihttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1بله-
metawikimediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1بله-
metawikipediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1بله-
mineralienatlashttps://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/$1خیر-
mixnmatchhttps://mix-n-match.toolforge.org/#/catalog/$1خیر-
moinmoinhttps://moinmo.in/$1خیر-
monstropediahttp://www.monstropedia.org/?title=$1خیر-
mosapediahttp://mosapedia.de/wiki/index.php/$1خیر-
mozcomhttps://mozilla.fandom.com/wiki/$1خیر-
mozillawikihttps://wiki.mozilla.org/$1خیر-
mozillazinekbhttp://kb.mozillazine.org/$1خیر-
musicbrainzhttp://musicbrainz.org/doc/$1خیر-
mediawikiwikihttps://www.mediawiki.org/wiki/$1بله-
mwodhttps://www.merriam-webster.com/dictionary/$1خیر-
mwothttps://www.merriam-webster.com/thesaurus/$1خیر-
nkcellshttp://www.nkcells.info/index.php?title=$1خیر-
nlabhttps://ncatlab.org/nlab/show/$1خیر-
narahttps://catalog.archives.gov/id/$1خیر-
nosmokehttp://no-smok.net/nsmk/$1خیر-
nosthttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1بله-
nostalgiahttps://nostalgia.wikipedia.org/wiki/$1بله-
oeis//oeis.org/$1خیر-
oldwikisourcehttps://wikisource.org/wiki/$1بله-
olpchttp://wiki.laptop.org/go/$1خیر-
omegawikihttp://www.omegawiki.org/Expression:$1خیر-
onelookhttps://www.onelook.com/?ls=b&w=$1خیر-
openlibraryhttp://openlibrary.org/$1خیر-
openstreetmap//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1خیر-
openwetwarehttps://openwetware.org/wiki/$1خیر-
opera7wikihttp://operawiki.info/$1خیر-
organicdesignhttps://www.organicdesign.co.nz/$1خیر-
orthodoxwikihttps://orthodoxwiki.org/$1خیر-
osmwiki//wiki.openstreetmap.org/wiki/$1خیر-
otrshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1بله-
otrswikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1بله-
ourmediahttps://www.socialtext.net/ourmedia/index.cgi?$1خیر-
outreachhttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1بله-
outreachwikihttps://outreach.wikimedia.org/wiki/$1بله-
owasphttps://www.owasp.org/index.php/$1خیر-
panawikihttp://wiki.alairelibre.net/index.php?title=$1خیر-
patwikihttp://gauss.ffii.org/$1خیر-
pawshttps://public.paws.wmcloud.org/$1خیر-
personaltelcohttps://personaltelco.net/wiki/$1خیر-
petscanhttps://petscan.wmflabs.org/?psid=$1خیر-
phabhttps://phabricator.wikimedia.org/$1بله-
phabricatorhttps://phabricator.wikimedia.org/$1بله-
phwikihttp://www.pocketheaven.com/ph/wiki/index.php?title=$1خیر-
phpwikihttp://phpwiki.sourceforge.net/phpwiki/index.php?$1خیر-
planetmathhttps://planetmath.org/alphabetical.htmlخیر-
pmeghttp://www.bertilow.com/pmeg/$1خیر-
pmidhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1?dopt=Abstractخیر-
pokewikihttp://pokewiki.de/$1خیر-
pokéwikihttp://pokewiki.de/$1خیر-
policyhttps://policy.wikimedia.org/$1بله-
proofwiki//www.proofwiki.org/wiki/$1خیر-
pyrevhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/pywikipedia/$1بله-
pythoninfo//wiki.python.org/moin/$1خیر-
pythonwikihttp://www.pythonwiki.de/$1خیر-
pywikihttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیر-
qualityhttps://quality.wikimedia.org/wiki/$1بله-
quarryhttps://quarry.wmcloud.org/$1خیر-
regiowikihttps://regiowiki.at/wiki/$1خیر-
revhttps://www.mediawiki.org/wiki/Special:Code/MediaWiki/$1بله-
revohttp://purl.org/NET/voko/revo/art/$1.htmlخیر-
rfc//tools.ietf.org/html/rfc$1خیر-
rheinneckarhttp://rhein-neckar-wiki.de/$1خیر-
robowikihttp://robowiki.net/?$1خیر-
rodovidhttp://en.rodovid.org/wk/$1خیر-
rowikihttp://wiki.rennkuckuck.de/index.php/$1خیر-
rthttps://rt.wikimedia.org/Ticket/Display.html?id=$1بله-
s23wikihttp://s23.org/wiki/$1خیر-
scholar//scholar.google.com/scholar?q=$1خیر-
schoolswphttp://schools-wikipedia.org/خیر-
scoreshttps://imslp.org/wiki/$1خیر-
scoutwikihttp://en.scoutwiki.org/$1خیر-
scramblehttp://www.scramble.nl/wiki/index.php?title=$1خیر-
seapighttp://www.seapig.org/$1خیر-
seattlewikihttps://seattle.fandom.com/wiki/$1خیر-
slwikihttp://wiki.secondlife.com/wiki/$1خیر-
semantic-mw//www.semantic-mediawiki.org/wiki/$1خیر-
senseislibraryhttps://senseis.xmp.net/?$1خیر-
sep11//meta.wikimedia.org/wiki/Sep11wikiبله-
sharemap//sharemap.org/$1خیر-
silcodehttp://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=$1خیر-
slashdothttps://slashdot.org/article.pl?sid=$1خیر-
sourceforgehttps://sourceforge.net/$1خیر-
spcomhttps://spcom.wikimedia.org/wiki/$1بله-
specieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1بله-
squeakhttp://wiki.squeak.org/squeak/$1خیر-
statshttps://stats.wikimedia.org/$1بله-
stewardryhttps://meta.toolforge.org/stewardry/?wiki=$1خیر-
strategyhttps://strategy.wikimedia.org/wiki/$1بله-
strategywikihttps://strategywiki.org/wiki/$1خیر-
sulutilhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Special:CentralAuth/$1بله-
swtrainhttp://train.spottingworld.com/$1خیر-
svnhttps://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/$1?view=logبله-
swinbrain//swinbrain.ict.swin.edu.au/wiki/$1خیر-
tabwikihttp://www.tabwiki.com/index.php/$1خیر-
tclerswikihttp://wiki.tcl.tk/$1خیر-
technoratihttp://www.technorati.com/search/$1خیر-
tenwikihttps://ten.wikipedia.org/wiki/$1بله-
testwikihttps://test.wikipedia.org/wiki/$1بله-
testwikidatahttps://test.wikidata.org/wiki/$1بله-
test2wikihttps://test2.wikipedia.org/wiki/$1بله-
tfwikihttps://tfwiki.net/wiki/$1خیر-
thelemapediahttp://www.thelemapedia.org/index.php/$1خیر-
theopediahttp://www.theopedia.com/$1خیر-
thinkwikihttp://www.thinkwiki.org/wiki/$1خیر-
tickethttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=$1بله-
tmbwhttp://tmbw.net/wiki/$1خیر-
tmnethttp://www.technomanifestos.net/?$1خیر-
tmwikihttp://www.EasyTopicMaps.com/?page=$1خیر-
toolforgehttps://iw.toolforge.org/$1خیر-
toollabshttps://iw.toolforge.org/$1خیر-
tools//toolserver.org/$1خیر-
tswiki//www.mediawiki.org/wiki/Toolserver:$1بله-
translatewikihttps://translatewiki.net/wiki/$1خیر-
tvivhttp://tviv.org/wiki/$1خیر-
tvtropeshttp://www.tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/$1خیر-
twikihttp://twiki.org/cgi-bin/view/$1خیر-
twlhttps://wikipedialibrary.wmflabs.org/search/?q=$1خیر-
tyvawikihttp://www.tyvawiki.org/index.php?title=$1خیر-
umaphttps://umap.openstreetmap.fr/$1خیر-
uncyclopediahttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#uncyclopediaبله-
unihanhttp://www.unicode.org/cgi-bin/GetUnihanData.pl?codepoint=$1خیر-
unrealhttp://wiki.beyondunreal.com/wiki/$1خیر-
urbandicthttp://www.urbandictionary.com/define.php?term=$1خیر-
usejhttp://www.tejo.org/usej/$1خیر-
usemodhttp://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?$1خیر-
usabilityhttps://usability.wikimedia.org/wiki/$1بله-
utrshttps://utrs-beta.wmflabs.org/appeal/$1خیر-
vikidia//fr.vikidia.org/wiki/$1خیر-
viafhttps://viaf.org/viaf/$1خیر-
vloshttps://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/$1خیر-
vkolhttp://kol.coldfront.net/thekolwiki/index.php/$1خیر-
votewikihttps://vote.wikimedia.org/wiki/$1بله-
vrtwikihttps://vrt-wiki.wikimedia.org/wiki/$1بله-
vrtshttps://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=$1بله-
weirdgloophttps://meta.weirdgloop.org/w/$1خیر-
werelatehttps://www.werelate.org/wiki/$1خیر-
wghttps://wg-en.wikipedia.org/wiki/$1بله-
wikiahttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1خیر-
wikiasitehttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1خیر-
wikiapiary//wikiapiary.com/wiki/$1خیر-
wikibookshttps://en.wikibooks.org/wiki/$1بله-
wikichristianhttp://www.wikichristian.org/index.php?title=$1خیر-
wikicitieshttps://community.fandom.com/wiki/w:$1خیر-
wikicityhttps://community.fandom.com/wiki/w:c:$1خیر-
wikiconferencehttps://wikiconference.org/wiki/$1خیر-
wikidatahttps://www.wikidata.org/wiki/$1بله-
wikiedudashboardhttps://dashboard.wikiedu.org/$1خیر-
wikif1http://www.wikif1.org/$1خیر-
wikifur//en.wikifur.com/wiki/$1خیر-
wikihowhttps://www.wikihow.com/$1خیر-
wikiindexhttp://wikiindex.org/$1خیر-
wikilemonhttp://wiki.illemonati.com/$1خیر-
wikilivreshttps://wikilivres.org/wiki/$1خیر-
wikilivresruhttp://wikilivres.ru/$1خیر-
wikimac-dehttp://apfelwiki.de/wiki/Main/$1خیر-
wikimediahttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wikinewshttps://en.wikinews.org/wiki/$1بله-
wikinfohttp://wikinfo.org/w/index.php/$1خیر-
wikinvesthttps://meta.wikimedia.org/wiki/Interwiki_map/discontinued#Wikinvestبله-
wikiotics//wikiotics.org/$1خیر-
wikipapershttp://wikipapers.referata.com/wiki/$1خیر-
wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/$1بله-
wikipediawikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:$1بله-
wikiquotehttps://en.wikiquote.org/wiki/$1بله-
wikisophiahttp://wikisophia.org/index.php?title=$1خیر-
wikisourcehttps://en.wikisource.org/wiki/$1بله-
wikisphttps://wikisp.org/wiki/$1خیر-
wikispecieshttps://species.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wikispothttp://wikispot.org/?action=gotowikipage&v=$1خیر-
wikiskriptahttp://www.wikiskripta.eu/index.php/$1خیر-
wikitechhttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1بله-
labsconsolehttps://wikitech.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wikitihttp://wikiti.denglend.net/index.php?title=$1خیر-
wikiversityhttps://en.wikiversity.org/wiki/$1بله-
wikivoyagehttps://en.wikivoyage.org/wiki/$1بله-
betawikiversityhttps://beta.wikiversity.org/wiki/$1بله-
wikiwikiwebhttp://c2.com/cgi/wiki?$1خیر-
wiktionaryhttps://en.wiktionary.org/wiki/$1بله-
wlughttp://www.wlug.org.nz/$1خیر-
wmamhttps://am.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmarhttp://www.wikimedia.org.ar/wiki/$1بله-
wmathttps://mitglieder.wikimedia.at/$1خیر-
wmauhttps://wikimedia.org.au/wiki/$1بله-
wmbdhttps://bd.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmbehttps://be.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmbrhttps://br.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmcahttps://ca.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmchhttps://www.wikimedia.ch/$1خیر-
wmclhttps://www.wikimediachile.cl/index.php?title=$1خیر-
wmcnhttps://cn.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmcohttps://co.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmczhttps://www.wikimedia.cz/web/$1خیر-
wmcz_docshttps://docs.wikimedia.cz/wiki/$1خیر-
wmcz_oldhttps://old.wikimedia.cz/wiki/$1خیر-
wmdchttps://wikimediadc.org/wiki/$1خیر-
securewikidchttps://wikimediadc.org/wiki/$1خیر-
wmde//wikimedia.deخیر-
wmdkhttps://dk.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmeehttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmechttps://ec.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmeshttps://www.wikimedia.es/wiki/$1خیر-
wmethttps://ee.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmfdashboardhttps://outreachdashboard.wmflabs.org/$1خیر-
wmfihttps://fi.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmfrhttps://wikimedia.fr/$1خیر-
wmgehttps://ge.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmhihttps://hi.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmhkhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Hong_Kongبله-
wmhuhttps://wikimedia.hu/wiki/$1خیر-
wmidhttps://id.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmilhttp://www.wikimedia.org.il/$1بله-
wminhttp://wiki.wikimedia.in/$1خیر-
wmithttps://wiki.wikimedia.it/wiki/$1خیر-
wmkehttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Kenyaبله-
wmmkhttps://mk.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmmxhttps://mx.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmnlhttps://nl.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmnychttps://nyc.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmnohttps://no.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmpa-ushttps://pa-us.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmphhttps://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Philippinesبله-
wmplhttps://pl.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmplsitehttps://wikimedia.pl/$1خیر-
wmpthttps://pt.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmpunjabihttps://punjabi.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmromdhttps://romd.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmrshttps://rs.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmruhttps://ru.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmsehttps://se.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmskhttp://wikimedia.sk/$1خیر-
wmtrhttps://tr.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmtwhttp://wikimedia.tw/wiki/index.php5/$1خیر-
wmuahttps://ua.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmukhttps://wikimedia.org.uk/wiki/$1بله-
wmvehttps://wikimedia.org.ve/wiki/$1بله-
wmzahttp://wikimedia.org.za/wiki/$1بله-
wm2005https://wikimania2005.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2006https://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2007https://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2008https://wikimania2008.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2009https://wikimania2009.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2010https://wikimania2010.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2011https://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2012https://wikimania2012.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2013https://wikimania2013.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2014https://wikimania2014.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2015https://wikimania2015.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2016https://wikimania2016.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2017https://wikimania2017.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wm2018https://wikimania2018.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wikimaniahttps://wikimania.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wikisporehttps://wikispore.wmflabs.org/wiki/$1خیر-
wmteamhttps://wikimaniateam.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmfhttps://foundation.wikimedia.org/wiki/$1بله-
wmfbloghttps://diff.wikimedia.org/$1بله-
wmdeblog//blog.wikimedia.de/$1خیر-
wookieepediahttps://starwars.fandom.com/wiki/$1خیر-
wowwikihttp://www.wowwiki.com/$1خیر-
wqyhttp://wqy.sourceforge.net/cgi-bin/index.cgi?$1خیر-
wurmpediahttps://wurmpedia.com/index.php/$1خیر-
xtoolshttps://xtools.wmflabs.org/$1خیر-
zrhwikihttp://www.zrhwiki.ch/wiki/$1خیر-
zumhttps://wiki.zum.de/$1خیر-
zwikihttp://www.zwiki.org/$1خیر-
mhttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1بله-
metahttps://meta.wikimedia.org/wiki/$1بله-
dhttps://www.wikidata.org/wiki/$1بله-
czhttps://cs.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dkhttps://da.wikiquote.org/wiki/$1بله-
epohttps://eo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
jphttps://ja.wikiquote.org/wiki/$1بله-
minnanhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-cfrhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cmnhttps://zh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
en-simplehttps://simple.wikiquote.org/wiki/$1بله-
qhttps://en.wikiquote.org/wiki/$1بله-
whttps://fa.wikipedia.org/wiki/$1بله-
wikthttps://fa.wiktionary.org/wiki/$1بله-
bhttps://fa.wikibooks.org/wiki/$1بله-
nhttps://fa.wikinews.org/wiki/$1بله-
shttps://fa.wikisource.org/wiki/$1بله-
chapterhttps://fa.wikimedia.org/wiki/$1بله-
vhttps://fa.wikiversity.org/wiki/$1بله-
voyhttps://fa.wikivoyage.org/wiki/$1بله-

پیشوندهای بین‌زبانی

These prefixes match defined language codes, and will be used to create the "به زبان‌های دیگر" listing when added to a page.

پیشوندنشانی اینترنتیجلوتراگنجانش
aahttps://aa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
abhttps://ab.wikiquote.org/wiki/$1بله-
acehttps://ace.wikiquote.org/wiki/$1بله-
adyhttps://ady.wikiquote.org/wiki/$1بله-
afhttps://af.wikiquote.org/wiki/$1بله-
akhttps://ak.wikiquote.org/wiki/$1بله-
alshttps://als.wikiquote.org/wiki/$1بله-
althttps://alt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
amhttps://am.wikiquote.org/wiki/$1بله-
amihttps://ami.wikiquote.org/wiki/$1بله-
anhttps://an.wikiquote.org/wiki/$1بله-
anghttps://ang.wikiquote.org/wiki/$1بله-
arhttps://ar.wikiquote.org/wiki/$1بله-
archttps://arc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
aryhttps://ary.wikiquote.org/wiki/$1بله-
arzhttps://arz.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ashttps://as.wikiquote.org/wiki/$1بله-
asthttps://ast.wikiquote.org/wiki/$1بله-
atjhttps://atj.wikiquote.org/wiki/$1بله-
avhttps://av.wikiquote.org/wiki/$1بله-
avkhttps://avk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
awahttps://awa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ayhttps://ay.wikiquote.org/wiki/$1بله-
azhttps://az.wikiquote.org/wiki/$1بله-
azbhttps://azb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bahttps://ba.wikiquote.org/wiki/$1بله-
banhttps://ban.wikiquote.org/wiki/$1بله-
barhttps://bar.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bat-smghttps://bat-smg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bclhttps://bcl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
behttps://be.wikiquote.org/wiki/$1بله-
be-taraskhttps://be-tarask.wikiquote.org/wiki/$1بله-
be-x-oldhttps://be-tarask.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bghttps://bg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bhhttps://bh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bihttps://bi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bjnhttps://bjn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
blkhttps://blk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bmhttps://bm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bnhttps://bn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bohttps://bo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bpyhttps://bpy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
brhttps://br.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bshttps://bs.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bughttps://bug.wikiquote.org/wiki/$1بله-
bxrhttps://bxr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cahttps://ca.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cbk-zamhttps://cbk-zam.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cdohttps://cdo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cehttps://ce.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cebhttps://ceb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
chhttps://ch.wikiquote.org/wiki/$1بله-
chohttps://cho.wikiquote.org/wiki/$1بله-
chrhttps://chr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
chyhttps://chy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ckbhttps://ckb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cohttps://co.wikiquote.org/wiki/$1بله-
crhttps://cr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
crhhttps://crh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cshttps://cs.wikiquote.org/wiki/$1بله-
csbhttps://csb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cuhttps://cu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cvhttps://cv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
cyhttps://cy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dahttps://da.wikiquote.org/wiki/$1بله-
daghttps://dag.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dehttps://de.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dinhttps://din.wikiquote.org/wiki/$1بله-
diqhttps://diq.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dsbhttps://dsb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dtyhttps://dty.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dvhttps://dv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
dzhttps://dz.wikiquote.org/wiki/$1بله-
eehttps://ee.wikiquote.org/wiki/$1بله-
elhttps://el.wikiquote.org/wiki/$1بله-
emlhttps://eml.wikiquote.org/wiki/$1بله-
enhttps://en.wikiquote.org/wiki/$1بله-
eohttps://eo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
eshttps://es.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ethttps://et.wikiquote.org/wiki/$1بله-
euhttps://eu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
exthttps://ext.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fahttps://fa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ffhttps://ff.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fihttps://fi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fiu-vrohttps://fiu-vro.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fjhttps://fj.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fohttps://fo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
frhttps://fr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
frphttps://frp.wikiquote.org/wiki/$1بله-
frrhttps://frr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
furhttps://fur.wikiquote.org/wiki/$1بله-
fyhttps://fy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gahttps://ga.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gaghttps://gag.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ganhttps://gan.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gcrhttps://gcr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gdhttps://gd.wikiquote.org/wiki/$1بله-
glhttps://gl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
glkhttps://glk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gnhttps://gn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gomhttps://gom.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gorhttps://gor.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gothttps://got.wikiquote.org/wiki/$1بله-
guhttps://gu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
guwhttps://guw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gvhttps://gv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hahttps://ha.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hakhttps://hak.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hawhttps://haw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hehttps://he.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hihttps://hi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hifhttps://hif.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hohttps://ho.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hrhttps://hr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hsbhttps://hsb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hthttps://ht.wikiquote.org/wiki/$1بله-
huhttps://hu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hyhttps://hy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hywhttps://hyw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
hzhttps://hz.wikiquote.org/wiki/$1بله-
iahttps://ia.wikiquote.org/wiki/$1بله-
idhttps://id.wikiquote.org/wiki/$1بله-
iehttps://ie.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ighttps://ig.wikiquote.org/wiki/$1بله-
iihttps://ii.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ikhttps://ik.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ilohttps://ilo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
inhhttps://inh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
iohttps://io.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ishttps://is.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ithttps://it.wikiquote.org/wiki/$1بله-
iuhttps://iu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
jahttps://ja.wikiquote.org/wiki/$1بله-
jamhttps://jam.wikiquote.org/wiki/$1بله-
jbohttps://jbo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
jvhttps://jv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kahttps://ka.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kaahttps://kaa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kabhttps://kab.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kbdhttps://kbd.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kbphttps://kbp.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kcghttps://kcg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kghttps://kg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kihttps://ki.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kjhttps://kj.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kkhttps://kk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
klhttps://kl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kmhttps://km.wikiquote.org/wiki/$1بله-
knhttps://kn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kohttps://ko.wikiquote.org/wiki/$1بله-
koihttps://koi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
krhttps://kr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
krchttps://krc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kshttps://ks.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kshhttps://ksh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kuhttps://ku.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kvhttps://kv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kwhttps://kw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
kyhttps://ky.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lahttps://la.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ladhttps://lad.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lbhttps://lb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lbehttps://lbe.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lezhttps://lez.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lfnhttps://lfn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lghttps://lg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lihttps://li.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lijhttps://lij.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lldhttps://lld.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lmohttps://lmo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lnhttps://ln.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lohttps://lo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lrchttps://lrc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lthttps://lt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ltghttps://ltg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lvhttps://lv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
madhttps://mad.wikiquote.org/wiki/$1بله-
maihttps://mai.wikiquote.org/wiki/$1بله-
map-bmshttps://map-bms.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mdfhttps://mdf.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mghttps://mg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mhhttps://mh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mhrhttps://mhr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mihttps://mi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
minhttps://min.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mkhttps://mk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mlhttps://ml.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mnhttps://mn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mnihttps://mni.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mnwhttps://mnw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mohttps://mo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mrhttps://mr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mrjhttps://mrj.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mshttps://ms.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mthttps://mt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mushttps://mus.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mwlhttps://mwl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
myhttps://my.wikiquote.org/wiki/$1بله-
myvhttps://myv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
mznhttps://mzn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nahttps://na.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nahhttps://nah.wikiquote.org/wiki/$1بله-
naphttps://nap.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ndshttps://nds.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nds-nlhttps://nds-nl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nehttps://ne.wikiquote.org/wiki/$1بله-
newhttps://new.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nghttps://ng.wikiquote.org/wiki/$1بله-
niahttps://nia.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nlhttps://nl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nnhttps://nn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nohttps://no.wikiquote.org/wiki/$1بله-
novhttps://nov.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nqohttps://nqo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nrmhttps://nrm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nsohttps://nso.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nvhttps://nv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nyhttps://ny.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ochttps://oc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
olohttps://olo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
omhttps://om.wikiquote.org/wiki/$1بله-
orhttps://or.wikiquote.org/wiki/$1بله-
oshttps://os.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pahttps://pa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
paghttps://pag.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pamhttps://pam.wikiquote.org/wiki/$1بله-
paphttps://pap.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pcdhttps://pcd.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pcmhttps://pcm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pdchttps://pdc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pflhttps://pfl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pihttps://pi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pihhttps://pih.wikiquote.org/wiki/$1بله-
plhttps://pl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pmshttps://pms.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pnbhttps://pnb.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pnthttps://pnt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pshttps://ps.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pthttps://pt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
pwnhttps://pwn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
quhttps://qu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
rmhttps://rm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
rmyhttps://rmy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
rnhttps://rn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
rohttps://ro.wikiquote.org/wiki/$1بله-
roa-ruphttps://roa-rup.wikiquote.org/wiki/$1بله-
roa-tarahttps://roa-tara.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ruhttps://ru.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ruehttps://rue.wikiquote.org/wiki/$1بله-
rwhttps://rw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sahttps://sa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sahhttps://sah.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sathttps://sat.wikiquote.org/wiki/$1بله-
schttps://sc.wikiquote.org/wiki/$1بله-
scnhttps://scn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
scohttps://sco.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sdhttps://sd.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sehttps://se.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sghttps://sg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
shhttps://sh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
shihttps://shi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
shnhttps://shn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
shyhttps://shy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sihttps://si.wikiquote.org/wiki/$1بله-
simplehttps://simple.wikiquote.org/wiki/$1بله-
skhttps://sk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
skrhttps://skr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
slhttps://sl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
smhttps://sm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
smnhttps://smn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
snhttps://sn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sohttps://so.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sqhttps://sq.wikiquote.org/wiki/$1بله-
srhttps://sr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
srnhttps://srn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sshttps://ss.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sthttps://st.wikiquote.org/wiki/$1بله-
stqhttps://stq.wikiquote.org/wiki/$1بله-
suhttps://su.wikiquote.org/wiki/$1بله-
svhttps://sv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
swhttps://sw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
szlhttps://szl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
szyhttps://szy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tahttps://ta.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tayhttps://tay.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tcyhttps://tcy.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tehttps://te.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tethttps://tet.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tghttps://tg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
thhttps://th.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tihttps://ti.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tkhttps://tk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tlhttps://tl.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tnhttps://tn.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tohttps://to.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tpihttps://tpi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
trhttps://tr.wikiquote.org/wiki/$1بله-
trvhttps://trv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tshttps://ts.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tthttps://tt.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tumhttps://tum.wikiquote.org/wiki/$1بله-
twhttps://tw.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tyhttps://ty.wikiquote.org/wiki/$1بله-
tyvhttps://tyv.wikiquote.org/wiki/$1بله-
udmhttps://udm.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ughttps://ug.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ukhttps://uk.wikiquote.org/wiki/$1بله-
urhttps://ur.wikiquote.org/wiki/$1بله-
uzhttps://uz.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vehttps://ve.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vechttps://vec.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vephttps://vep.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vihttps://vi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vlshttps://vls.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vohttps://vo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
wahttps://wa.wikiquote.org/wiki/$1بله-
warhttps://war.wikiquote.org/wiki/$1بله-
wohttps://wo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
wuuhttps://wuu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
xalhttps://xal.wikiquote.org/wiki/$1بله-
xhhttps://xh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
xmfhttps://xmf.wikiquote.org/wiki/$1بله-
yihttps://yi.wikiquote.org/wiki/$1بله-
yohttps://yo.wikiquote.org/wiki/$1بله-
yuehttps://zh-yue.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zahttps://za.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zeahttps://zea.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zhhttps://zh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-classicalhttps://zh-classical.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-min-nanhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-yuehttps://zh-yue.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zuhttps://zu.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-cnhttps://zh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
zh-twhttps://zh.wikiquote.org/wiki/$1بله-
eglhttps://eml.wikiquote.org/wiki/$1بله-
gswhttps://als.wikiquote.org/wiki/$1بله-
lzhhttps://zh-classical.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nanhttps://zh-min-nan.wikiquote.org/wiki/$1بله-
nbhttps://no.wikiquote.org/wiki/$1بله-
ruphttps://roa-rup.wikiquote.org/wiki/$1بله-
sgshttps://bat-smg.wikiquote.org/wiki/$1بله-
vrohttps://fiu-vro.wikiquote.org/wiki/$1بله-