رده‌های ردیابی

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست رده‌هایی ردیابی است که به‌صورت خودکار توسط مدیاویکی پر می‌شوند است. نام‌هایشان می‌تواند پس از تغییر پیام‌های سامانه‌ای مرتبط در فضای نام مدیاویکی تغییر یابد.

ردهٔ ردیابی نام پیام معیارهای گنجایش رده
صفحه‌های دارای پیوند خراب به پرونده(۴۵ ص)broken-file-categoryصفحه دارای یک پیوند پرونده خراب است (پیوندی برای جاسازی‌کردن یک پرونده هنگامی که آن پرونده وجود ندارد).
صفحه‌های دارای آرگومان تکراری در فراخوانی الگو(۷ ص)duplicate-args-categoryصفحاتی که دارای آرگومان تکراری هستند مانند، {{foo|bar=1|bar=2}} یا {{foo|bar|1=baz}}.
صفحه‌هایی که از حداکثر عمق بسط دادن تجاوز کرده‌اند(خالی)expansion-depth-exceeded-categoryرده برای صفحاتی که در آنها از عمق گسترش فراتر رفته است.
صفحه‌هایی که حاوی تعداد زیادی فراخوانی سنگین دستورهای تجزیه‌گر هستند(خالی)expensive-parserfunction-categoryتوابع هزینه‌بر گران (مانند #ifexist) زیادی در صفجه استفاده شده‌ است. Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit را ببینید.
رده‌های پنهان(۲۰ ر)hidden-category-categoryرده در محتوای صفحه‌اش شامل __HIDDENCAT__ است، که از به طور پیش‌فرض نشان‌دادن جعبه پیوندهای رده در صفحات جلوگیری می‌کند.
صفحه‌های نمایه‌شده(خالی)index-categoryاین صفحه __INDEX__ درونش دارد (و در فضای نامی است که پرچم مجاز است)، و به این دلیل توسط ربات مجاز است که به‌صورت عادی نباید می‌شد.
صفحه‌هایی که از حداکثر تعداد گره تجاوز کرده‌اند(خالی)node-count-exceeded-categoryاین صفحه از تعداد حداکثر اشکال فراتر رفته است.
صفحه‌های نمایه‌نشده(۲۴ ص)noindex-categoryاین صفحه توسط ربات‌ها فهرست‌نشده‌است به این دلیل که واژه جادویی __NOINDEX__ در آن یا در فضای که پرچم مجاز است دارد.
صفحه‌های دارای تابع تجزیه‌گر آرایش‌عدد با آرگومان غیرعددی(۱ ص)nonnumeric-formatnumاین صفحه حاوی آرگومانی غیرعددی برای تابع تجزیه‌گر آرایش‌عدد است.
صفحه‌های حاوی الگوهایی با پارامترهای نادیده‌گرفته‌شده(خالی)post-expand-template-argument-categoryپس از گسترش یک آرگومان الگو (چیزی بین آکولادهای سه‌تایی، مانند {{{Foo}}}) صفحه بزرگ‌تر از $wgMaxArticleSize می‌شود.
صفحه‌هایی که اندازه گنجایشی الگوهایشان بیش از حد مجاز است(۲ ص)post-expand-template-inclusion-categoryپس از گسترش همهٔ الگوها، حجم صفحه بزرگتر از $wgMaxArticleSize است بنابراین بعضی از الگو گسترش نیافته‌اند.
صفحه‌ها باعنوان نمایشی نادیده‌گرفته‌شده(خالی)restricted-displaytitle-ignoredدراين صفحه {{DISPLAYTITLE}} بی‌اهميت تلقی گرديده‌است، چراکه با عنوان اصلی صفحه یکي نيست.
صفحه‌هایی که از = به‌عنوان یک الگو استفاده می‌کنند(خالی)template-equals-categoryصفحه حاوی {{=}} است اما شکل گسترش‌یافتهٔ آن در این ویکی برابر با = نیست. این نحوهٔ استفاده منسوخ شده‌است؛ در نسخه‌های آیندهٔ مدیاویکی <nowiki>=<nowiki> به‌عنوان یک تابع تجزیه‌گر پیاده‌سازی خواهد شد.
صفحه‌های دارای حلقه در الگو(خالی)template-loop-categoryصفحه دارای حلقه در الگو، مثلا الگویی که از خودش درون خودش استفاده‌کرده‌است.
صفحه‌هایی که در آن‌ها از محدودیت عمق برهنه‌سازی تجاوز شده(خالی)unstrip-depth-categoryصفحه از عمق مجاز تابع unstrip گذر کرد.
صفحه‌هایی که در آن‌ها از محدودیت حجم برهنه‌سازی تجاوز شده(خالی)unstrip-size-categoryصفحه از حجم مجاز تابع unstrip گذر کرد.
صفحاتی که از گاه‌شمار استفاده می‌کنند(خالی)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
صفحه‌های دارای خطا در ارجاع(۵ ص)cite-tracking-category-cite-errorصفحه‌های در این رده خطای استفاده از برچسب ارجاع دارند.
صفحه‌های دارای خطای سینتکس‌های‌لایت(۱ ص)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
صفحه‌هایی که از ویژگی ضمیمه منسوخ‌شده استفاده می‌کنند(خالی)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
صفحه‌هایی که از برچسب‌های منسوخ منبع استفاده می‌کنند(۴ ص)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
صفحه‌هایی که از ویژگی‌های منسوخ نت‌نویسی استفاده می‌کنند(خالی)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
صفحه‌هایی که از برچسب نت‌نویسی استفاده می‌کنند(خالی)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
صفحه‌های دارای خطای تفسیر نت‌نویسی(خالی)score-error-categoryدر هنگام پردازش آهنگ خطایی رخ داد.
Pages using DynamicPageList(۲ ص)intersection-categoryصفحه حاوی برچسب <DynamicPageList> است
شیوه‌نامه‌های الگوسبک دارای خطا(خالی)templatestyles-stylesheet-error-categoryشیوه‌نامهٔ الگوسبک دارای خطا است.
صفحه‌های دارای خطای شیوه‌نامه الگو(خالی)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
فهرست‌های تحویل پیام انبوه(خالی)massmessage-list-categoryاین صفحه یک فهرست تحویل برای افزونهٔ پیام انبوه است.
پرونده‌های بدون مجوز قابل خواندن برای ماشین(۱۸ پ)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseاین پرونده هیچ الگوی مجوز قابل‌پردازش برای ماشین ندارد.
پرونده‌های بدون توضیح قابل خواندن برای ماشین(۱۸ پ)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionاین پرونده هیچ الگوی اطلاعات قابل‌پردازش برای ماشین ندارد، یا بخش توضیحات آن کامل نشده‌است.
پرونده‌های بدون ایجادکنندهٔ قابل خواندن برای ماشین(۱۸ پ)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorاین پرونده هیچ الگوی اطلاعات قابل‌پردازش برای ماشین ندارد، یا بخش نویسنده آن کامل نشده‌است.
پرونده‌های بدون منبع قابل خواندن برای ماشین(۱۸ پ)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceاین پرونده هیچ الگوی اطلاعات قابل‌پردازش برای ماشین ندارد، یا بخش منبع آن کامل نشده‌است.
پرونده‌های بدون امتیازنامه قابل خواندن برای ماشین(خالی)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
صفحه‌هایی با خطای ریاضی(خالی)math-tracking-category-errorصفحه‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند دارای خطا در استفاده از برچسب‌های ریاضی هستند.
صفحه‌های دارای اشکال پردازش ریاضی(خالی)math-tracking-category-render-errorصفحه‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند دارای خطای نمایان‌سازی در برچسب‌های ریاضی هستند
صفحه‌هایی که از فرمت منسوخ برچسب‌های شیمی استفاده می‌کنند(خالی)math-tracking-category-mhchem-deprecationصفحه‌های این رده از یک فرمت منسوخ برچسب (تگ) شیمی بهره می‌برند.
صفحه‌هایی که از قالب منسوخ‌شده‌ای از برچسب‌های ریاضی استفاده می‌کنند(خالی)math-tracking-category-texvc-deprecationصفحه‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند از قالب منسوخ برای برچسب‌های ریاضی استفاده می‌کنند
صفحه‌های دارای خطاهای اسکریپتی(۲ ص)scribunto-common-error-categoryدر زمان پردازش پودمان‌های گنجانده شده در صفحه خطایی رخ داده است.
ماژول‌های اسکریبونتو دارای خطا(خالی)scribunto-module-with-errors-categoryاین پودمان در خود خطا دارد.
صفحه‌های با ویژگی‌های نامشخص(خالی)unresolved-property-categoryاین رده صفحه‌هایی را فهرست می‌کند که به ویژگی‌هایی در ویکی‌داده ارجاع دارند که نه به‌واسطهٔ شناسهٔ ویژگی و نه برچسب‌شان قابل یافتن نیستند.
تغییرمسیرهای متصل شده به یک آیتم ویکی‌داده(۲ ر، ۳ ص)connected-redirect-categoryاین رده صفحه‌های تغییرمسیری را فهرست کرده است که به یک آیتم ویکی‌داده متصل شده‌اند.
صفحه‌های دارای گراف(خالی)graph-tracking-categoryاین صفحه شامل تگ <graph> است
صفحه‌های با گراف منسوخ وگا ۱.۰(خالی)graph-obsolete-categoryThe page includes a <graph> tag that should be updated to version 2.
صفحه‌های دارای گراف شکسته(خالی)graph-broken-categoryاین صفحه تگ <graph> با کاربرد نادرست دارد.
صفحه‌های دارای نقشه(خالی)kartographer-tracking-categoryصفحه دارای یک نقشه
صفحه‌های با نقشه خراب(خالی)kartographer-broken-categoryدر این صفحه یک نقشهٔ خراب استفاده شده‌است
صفحه‌های حاوی پیوند جادویی آی‌اس‌بی‌ان(۷۸ ص)magiclink-tracking-isbnاین صفحه حاوی پیوندهای جادویی آی‌اس‌بی‌ان است. برای چگونگی مهاجرت mediawiki.org را ببینید.
صفحه‌های حاوی پیوند جادویی آراف‌سی(خالی)magiclink-tracking-rfcاین صفحه حاوی پیوندهای جادویی آراف‌سی است. برای چگونگی مهاجرت mediawiki.org را ببینید.
صفحه‌های حاوی پیوند جادویی پی‌ام‌آی‌دی(خالی)magiclink-tracking-pmidاین صفحه حاوی پیوندهای جادویی پی‌ام‌آی‌دی است. برای چگونگی مهاجرت mediawiki.org را ببینید.