امیرکبیر

From ویکی‌گفتاورد
(Redirected from امیر کبیر)
Jump to navigation Jump to search

امیرکبیر (۱۸۰۷–۱۸۵۲) از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار.

AmirKabir naghashbashi.jpg

گفتاوردها[edit]

  • «اگر نیت یک ساله دارید، گندم بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید و اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید .»

دربارهٔ او[edit]

  • «سیاست مذهبی امیر دو جهت ثابت و مشخص داشت: کاستن از نفوذ روحانی و منع دخالت در سیاست؛ آزادی و مدارای دینی .»
    • فریدون آدمیت امیر کبیر و ایران، دکتر فریدون آدمیت، نشر خوارزمی ،۱۳۷۸

منابع[edit]