پرش به محتوا

امین (خلیفه)

از ویکی‌گفتاورد
(تغییرمسیر از ابوعبدالله محمد امین)

ابوعبدالله محمد امین مشهور به امین، فرزند هارون الرشید و ششمین خلیفهٔ عباسی.

گفتاوردها[ویرایش]

  • [در زمانی که امین در محاصره بود و از سویی لشکرش برای مستمری شوریده بودند، یک روز صبح با خروش و همهمهٔ محاصره کنندگان و شورشگران از خواب برید:گفت:] «خدا هر دو دسته را لعنت کند که یک دسته جانم را می خواهنند بگیرند و دستهٔ دیگر مالم را.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی
  • «نزدیکانِ آدمی مثل موهای او هستند که بعضی را باید آراست و ارج نهاد و حرمت نمود و برخی را باید نهفته داشت یا سترد و بدور افکند.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی