تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خرده برمينا مگــير ای هــــوشمنــــد/ دل بــــه ذوق خــــرده مينــــا ببنـــــد
 
*ساحل افتاده گفت گرچه بسي زيستم/هيچ نه معلوم شد آه که من چيستم
 
موج ز خود رفته ای تيز خراميد و گفت/هستم اگر ميروم گر نروم نيستم
 
{{ناتمام}}

منوی ناوبری