اقبال لاهوری: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
 
{{شعر}}
{{ب|آنچه از خاک تو رُست ای مرد حّرحرّ |آن فروش و آن بپوش و آن بخور }}
{{ب| آن جهان‌بینان که خود را دیده‌اند| خود گلیم خویش را بافیده‌اند}}
{{ب|اى امین دولت تهذیب و دین | اّن ید بیضا براّر از اّستین}}
{{ب|خیز و از کار امماُمم بگشا گره | نقشه افرنگاَفرنگ را از سربنهسر بنه}}
{{ب| نقشى از جمعیت خاور فکن| واستان خود را ز دست اهرمن}}
{{ب| اى اسیر رنگ، پاک از رنگ شو|مؤمن خود، کافر افرنگ شو }}
{{ب|رشتهرشتهٔ سود و وزیانزیان در دست توست |اّبروى خاوران در دست توست }}
{{ب| اهل حق را زندگى از قوّت است| قوّت هر ملّت از جمعیت است}}
{{ب| دانى از افرنگ و از کار فرنگ|تا کجا در بند زنارزُنّار فرنگ؟ }}
{{ب| زخم ازاو،از نشترازاو،او، نشتر از او، سوزن از او| ما و جوى خون و امید رفو؟}}
{{ب| گرتوگر مىتو دانىمى‌دانى حسابش را درست| از حریرش نرمتر، کرباس توست}}
{{ب| بوریاى خود به قالینش مده|بیدق خود را به فرزینش مده }}
{{ب|هوشمندى از خمخُم او مِى نخورد |هر که خورد، اندر همین میخانه مُرد }}
{{پایان شعر}}
 
۴۲

ویرایش

منوی ناوبری