ژرژ-لوئی لکرک کنت دو بوفون: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
 
 
== دربارهٔ اندیشهٔ او ==
* «شاید درست باشد که بگوییم آراءِآرای بوفون تا اندازه‌ای راه را برای نظریهٔنگرهٔ تکامل[[فرگشت]] هموار کرد. با این همه، از اندیشهٔ سلسله یا زنجیری از انواع او نباید چنین نتیجه گرفت که او خود نیز معتقد به این نظریه بوده است. در حقیقت او بر این عقیده بود که به تدریجبه‌تدریج که شرایط خارجی امکان بقا فراهم آورده است، انواعگونه‌های متعددپرشمار موجودات زنده در یک رشتهٔرشته‌ای متمادی به وجود آمده‌اند؛ ولی او نمی‌گفت که یک نوعگونه‌ای تحت تأثیر روند تغییر به صورت نوعی دیگر درمی‌آید. بلکه می‌گفت که مثال اعلایی از موجودات زنده که نمایندهٔ یگانگی مشیت الهی استاست، می‌تواند صورت‌های عینی بیشماریبی‌شماری به خود بگیرد؛ و با آنکهآن که این انواع عینی ثابت و لایتغیر و انعطاف‌پذیر نیستند، آفرینش هر یک از آنهاآن‌ها عملی است خاص خود.»
** ''[[فردریک کاپلستون]]''<ref>کاپلستون، تاریخ فلسفه، جلد ششم، صص ۶۶–۶۷.</ref>
 

منوی ناوبری