تفاوت میان نسخه‌های «جیمز آلن»

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
 
== گفتاوردها ==
* « «آدمی همان است که می‌پندارد» این عبارت نه تنها شامل تمامی هستی انسان می‌شود بلکه به طوربه‌طور جامع‌تر شامل همهٔ شرایط و محیطی است که در [[زندگی]] تجربه می‌کند. آدمی به معنی تمام کلمه مجموعه‌ای از افکار و پنداری است که در ذهن می‌پروراند. همانگونه که گیاه از بذر رشد می‌کند و بدون بذر هیچ گیاهی وجود نخواهد داشت، هر عملی که از انسان سر می‌زند از بذرهای پنهان افکار و [[اندیشه]] او سرچشمه می‌گیرد. این اصل در مورد فعالیت‌های که به صورت هشیارانه و یا غیر هشیارانه دنبال می‌کنیم صادق است.».<ref>http://www.islahweb.org/content/2014/8/12526/اندیشه-و-شخصیت</ref>
* «رفتارهای ما شکوفه‌های اندیشهٔ ما و رنج و لذت میوه‌های آن هستند. انسان هر لحظه در ذهن خود در حال انبارکردن و پروراندن میوه‌های تلخ و شیرین اندیشه است».<ref>http://www.islahweb.org/content/2014/8/12526/اندیشه-و-شخصیت</ref>
* «اندیشه‌ای که در ذهن ماست ما را شکل می‌دهد. هر آنچه که هستیم توسط اندیشه‌های ما شکل گرفته استگرفته‌است».<ref>http://www.islahweb.org/content/2014/8/12526/اندیشه-و-شخصیت</ref>
* «آدمی اگر افکار بدی را در ذهن بپروراند، رنج را [[تجربه]] می‌کند. اگر او اندیشهٔ خود را پاک گرداند، شکوه و [[شادی]] به سراغ او خواهد آمد. تجربه‌های ما سایه‌های افکار و اندیشه ما هستند.».<ref>http://www.islahweb.org/content/2014/8/12526/اندیشه-و-شخصیت</ref>
 

منوی ناوبری