ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
** مترادف فارسی: ''«دروغگو تا در خانه‌اش.»''
* {{چپ‌چین}} "A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده استزده‌است.» منسوب به [[وینستون چرچیل]]
* {{چپ‌چین}} "A little knowledge is a dangerous thing."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «[[دانش]] ناقص خطرناک است.»
* {{چپ‌چین}} A miss by an inch is a miss by a mile. {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»
** مترادف فارسی: ''«آب که از سر گذشت چه یک وجبیک‌وجب چه صد وجب»''
* {{چپ‌چین}} "A penny saved is a penny earned." منسوب به [[فرانکلین]]{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده استشده‌است
** مترادف: ''«قطره قطره است وانگهی [[دریا]]»''
* {{چپ‌چین}} "A person is known by the company he keeps."{{پایان چپ‌چین}}
* مترادف فارسی: "سگی که واق واق می‌کنه، گاز نمی گیره"
* مترادف فارسی: "از آن نترس که‌های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد"
* "Be careful what you wish for, you might just get it."
* ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»
* مترادف فارسی: هرچه برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند»
* مترادف فارسی: "چاه کن همیشه جاش ته چاست"
* "Beauty is in the eye of the beholder."
* ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
* مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»
* مترادف فارسی: "هرکسی یه عقیده‌ای داره" یا "عقیده هرکس برای خودش محترمه"
* "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
* ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»
* مترادف فارسی: "سیرت آدم باید نیکو باشه، نه صورتش".
* "Beauty may open doors but only virtue enters."
* ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»
* "Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."
* ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»
* "Beggars can't be choosers."
* ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»
* مترادف فارسی: "دندان اسب پیش‌کشی را نمی‌شمرند!"
* "Better be alone than in bad company."
* ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»
* مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»
* "Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."
* ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»
* مترادف فارسی: پستهٔ بی مغز چون لب واکند رسوا شود
* مترادف فارسی: "تا مرد سخن نگفته باشد//عيب و هنرش نهفته باشد"
* "Better late than never."
* ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»
* مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»
* "Better safe than sorry."
* ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»
* مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»
* مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی
* "Better the devil you know than the devil you don't."
* ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»
* مترادف فارسی: "فعلا نقد را بچسب، نسیه را کی دیده!"
* "Birds of a feather flock together."
* ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»
* مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»
* "Bitter pills may have blessed effects."
* ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»
* "Blood is thicker than water."
* ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»
* مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»
* مترادف فارسی: "چراغی را که به خانه رواست، به مسجد حرام است"
* "Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)
 
ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»
 
مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی‌شود.
* "Boys will be boys." A Latin proverb
* ترجمه: «پسربچه، پسربچه خواهد بود»
* اصل لاتینی: «Sunt pueri pueri, pueri puerilia»
* ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و می‌خواهد بازی‌های پسرانه کند»
* "Brain is better than brawn."
* ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است»
* "Bread is the staff of life."
* ترجمه: «نان، قوت زندگی است»
* مترادف فارسی: "شکم نباشه، هیچی نیست"
* مترادف فارسی: "شکم از همه چیز مهم‌تره"
* "Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."
* ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»
* مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن»
* "Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."
* ترجمه: «کره در صبح مانند طلا، در ظهر مانند نقره، در شب مثل سرب است»
 
* "No man is content with his lot."
* "No news is good news."
بی خبریبی‌خبری خوش خبریست
* "No pain, no gain."
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
* "Nothing succeeds like success."
* "No News Is Good News."
بی خبریبی‌خبری خوش خبری است.<ref>American English Proverbs</ref>
{{پایان چپ‌چین}}
 
* "People who live in glass houses shouldn't throw stones."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که در خانهٔ شیشه‌ای زندگی می‌کند نباید سنگ پرت کند.
: مترادف فارسی: ''کسی که بار شیشه دارد به دیوانه [دیگران] سنگ نمی زندنمی‌زند.''
{{چپ‌چین}}
* "Power corrupts; absolute power corrupts absolutely."
کاربر ناشناس

منوی ناوبری