تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
** مترادف فارسی: "از کاه، کوه نساز"
* {{چپ‌چین}} "Don't mend what ain't broken."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't polish his apple."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: تملقش را نده
** معنی: چاپلوسی نکن
* {{چپ‌چین}} "Don't put all your eggs in one basket."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: همهٔ تخم‌مرغ‌هایت را در یم سبد نگذار
کاربر گمنام

منوی ناوبری