تغییرات

پرش به ناوبری پرش به جستجو
هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱۲ سال پیش
 
* «چند گویم عماد کاری کن// چند خوانم به گوش خر یاسین»
** قطعه‌ها/ سفر اسفهاناصفهان
 
* «چنین داد پاسخ که این گفت اوست//چو ناکشته‌ای خرس، مفروش پوست»

منوی ناوبری